Aplikacja online do oceny przystępności tekstu

Udostępniamy Wam prostą aplikację do oceny przystępności tekstu angielskiego.

Dzięki tej aplikacji będziecie mogli sprawdzić podstawowe statystyki tekstu, takie jak ilość znaków i słów, ilość zdań, a nawet ilość długich słów (czyli takich o trzech, i więcej, sylabach). Poza tym, wprowadzony tekst będzie oceniony pod względem przystępności, według szeregu kryteriów:

  • indeksu czytelności FOG,
  • indeksu SMOG (Simple Measure of Gobbledygook),
  • indeksu Coleman-Liau,
  • indeksu ARI (Automated Readability Index),
  • indeksu czytelności Flescha.

Więcej na temat wymienionych kryteriów będziemy pisać w najbliższym czasie na blogu. Zapraszamy do zaglądania!

 

Powrót na stronę główną.