Korekta publikacji naukowych

korekta publikacji naukowych

Redacto.pl oferuje profesjonalne usługi w zakresie redakcja i koreka publikacji naukowych zarówno dla profesorów, naukowców ze stopniem doktora, jak i studentów we wszystkich dziedzinach naukowych.

Korekta publikacji naukowych – dla kogo?

Przekazanie nam artykułu do korekty przed wysłaniem go do odpowiedniego czasopisma pomoże Państwu zwiększyć swoje szanse na poważne potraktowanie przez redaktorów czasopism i recenzentów w trakcie oceny peer-review i, ostatecznie, ułatwi przyjęcie do publikacji. Jeśli zaś dysponują już Państwo decyzją negatywną, związaną częściowo z problemami językowymi manuskryptu, nasze usługi umożliwią wyraźną poprawę jakości tekstu niezbędną do ponownego przesłania artykułu do oceny. Typowe zarzuty recenzentów, świadczące o tym, że publikacja wymaga korekty i redakcji tekstu to prośba o wykonanie tzw. ‘proofreading’ i zalecenie przekazania artykułu do oceny native speaker’a.

Większość naszych klientów to naukowcy dla których język angielski nie jest językiem macierzystym, ale którzy chcą lub muszą publikować swoje badania w zagranicznych czasopismach. Usługi oferowane przez nas są również bardzo przydatne dla rodzimych użytkowników języka angielskiego, którzy chą się upewnić, że prace, które złożą do publikacji  nie zawierają błędów lub nieścisłości. Każdy, kto stanął przez wyzwaniem przygotowania manuskryptu, zdaje sobie sprawę z trudności (i często uciążliwości) z tym związanych. Oferowana przez nas korekta publikacji naukowych pozwala zapewnić sobie spokój ducha, ponieważ wiąże się z pewnością, że tekst został dokładnie przestudiowany i oczyszczony z błędów.

Co można zyskać poprzez zadbanie o korektę tekstu angielskiego?

Zaakceptowanie artykułu do druku w czasopiśmie punktowanym na tzw. Liście Filadelfijskiej wiąże się nie tylko z dysponowaniem wynikami badań na światowym poziomie. Wiąże się to również z bardzo dokładnym przygotowaniem manuskryptu. Każdy błąd stylistyczny, naukowy, gramatyczny, a nawet interpunkcyjny może zaważyć na nieprzychylnym nastawieniu recenzentów i ostatecznej odmowie. Jednakże nawet bezbłędne przygotowanie artykułu i korekta publikacji naukowych nie gwarantuje uzyskania wysokiej ilości cytowań już po publikacji. Łatwość przyswajania treści przez czytelnika może znacząco zwiększyć grono odbiorców, co przełoży się na większy wpływ pracy na dziedzinę naukową, w której została ona opublikowana. Przejrzystość tekstu, lekkość jego czytania… może zapewnić świadczona przez nas głęboka redakcja tekstu naukowego.