Hall of Shame – wpadki edytorów (odc. 1)

Wpadki edytorów w trakcie niedokładnej korekty i redakcji tekstów do publikacji często pozostają niezauważone. Ale bywają też takie przypadki, gdy niewychwycony błąd przykuje uwagę sporej części świata naukowego. O tym będziemy pisać w naszym nowym cyklu “Hall of Shame – wpadki edytorów”. Zapraszamy do czytania!

———————

Pierwsze szkice publikacji zazwyczaj nie nadają się do pokazywania osobom z zewnątrz. Pełne niedokończonych zdań, dziur w narracji, a czasem nawet notatek do samego siebie.

Właśnie – notatki do samego siebie! Zwykle są niegroźne, usuwane z czasem w trakcie powtórnych czytań i edycji artykułu. Mogą służyć także przekazywaniu swoich domysłów, pomysłów, sugestii innym członkom zespołu zaangażowanym w pracę nad artykułem. Nie ma się czym przejmować, prawda…?

A jednak – w zeszłym roku świat naukowy (i Twitter) rozemocjonowała notka dotycząca pewnej wpadki. W opublikowanym artykule naukowym zatytułowanym Variation in Melanism and Female Preference in Proximate but Ecologically Distinct Environments” znalazł się komentarz jednego z autorów. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie rodzaj zamieszczonej notki. Poniżej zamieszczamy problematyczny akapit.

redacto, wpadki edytorów, korekta publikacji naukowych

Po upublicznieniu, wszyscy zadawali sobie pytanie “Jak mogło do tego dojść?”. Przecież każda praca jest czytana i poprawiana wielokrotnie przez autorów tekstu, następnie jest oceniana przez recenzentów (zwykle dwóch lub trzech), a tekst przed samą publikacją przechodzi jeszcze jeden dodatkowy etap ostatnich poprawek. Ten niefortunny wypadek ściągnął niechcianą uwagę na czasopismo, w którym tekst się ukazał, oraz, przede wszystkim, na samych autorów.

Wpadka po wychwyceniu przez media społecznościowe została szybko poprawiona. Jak czytamy na stronie wydawcy:

“This article has been updated since first published on 12 July 2014 and subsequently replaced due to inclusion of an author’s note not intended for publication. The following reference has now been included: Gabor, C. 1999: Association patterns of sailfin mollies (Poecilia latipinna): alternative hypotheses. Behav. Ecol. Sociobiol. 46, 333–340.”

Opisany przypadek rozniecił po raz kolejny dyskusję na temat obniżenia jakości artykułów naukowych, nie tylko przez brak korekty i edycji tekstu, ale również przez nierzetelność wykonywanych recenzji w systemie peer-review. Czujność czytelników, którzy wyłapali ten błąd, została uznana za przejaw nowego zjawiska tzw. post-publication peer-review, czyli weryfikacji jakości artykułów naukowych już po publikacji.

My zaś, w naszym małym zespole korektorsko-redaktorskim, wierzymy, że dobra korekta publikacji naukowych, najlepiej wykonana przez osoby nie zaangażowane w samo pisanie artykułów, mogłaby pomóc w uniknięciu takich pomyłek. Czego wam i sobie życzymy!

Powrót do strony głównej.